Strona główna

Platforma szkoleniowa

Akademii Chóralnej

ZAPRASZAMY!

Katalog szkoleń

O projekcie


Platforma szkoleniowa to nowe działanie w ramach programu  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Akademia Chóralna, prowadzonego przez Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, skierowane do dyrygentów i pasjonatów chóralistyki. W odpowiedzi na pojawiającą się potrzebę poszerzania wiedzy za pośrednictwem Internetu stworzyliśmy pierwszą, kompleksową oraz interaktywną usługę, w ramach której znajdziecie Państwo wykłady dotyczące chóralistyki w szerokim kontekście – nie tylko metodycznym, ale także psychologicznym, organizacyjnym i repertuarowym.

Jak korzystać z Platformy?

Zarejestruj się na Platformie

Wybierz szkolenie z Katalogu szkoleń

Opłać szkolenie lub skorzystaj z darmowego dostępu

Zdobywaj wiedzę słuchając wykładów

Rozwiąż test i wypełnij ankietę ewaluacyjną

Uzyskaj certyfikat