Kontakt

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

plac Wolności 1
50-071 Wrocław

REGON: 022414470
NIP: 897-179-86-77
Reprezentowane przez:
Andrzeja Kosendiaka – Dyrektora
Konto bankowe:
PKO Bank Polski
23 1020 5226 0000 6402 0322 9374

Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego jest współprowadzone przez ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Wrocław pod nr RIK 38/2014

Kontakt
Rodzaj zgłoszenia: