O Projekcie

Platforma szkoleniowa Akademii Chóralnej – projektu MKDNiS prowadzonej przez Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego to nowy projekt skierowany do dyrygentów i pasjonatów chóralistyki. W odpowiedzi na pojawiającą się potrzebę poszerzania wiedzy za pośrednictwem Internetu stworzyliśmy pierwszą w Polsce, kompleksową usługę, w ramach której znajdziecie Państwo wykłady dotyczące szeroko rozumianej chóralistyki. Znajdą się tu tematy zarówno z zakresu tak ważnej dziś, psychologii, jak i z metodyki prowadzenia zespołów z uwzględnieniem zagadnień, wokalnych, organizacyjnych, rytmicznych, repertuarowych i wielu innych.

Zgromadzone na Platformie materiały służą pogłębianiu wiedzy dyrygentów oraz wszystkich osób zainteresowanych chóralistyką, śpiewem i pracą z zespołem muzycznym. Ważnym celem działania Platformy jest także zwiększanie dostępności wiedzy, możliwej do przekazania w formie zarejestrowanych wykładów. Każdy zainteresowany wybierając określony temat, spotka się z ekspertem w danej dziedzinie bez konieczności przemieszczania się w odległe strony Polski.

Każde ze szkoleń, oprócz treści wykładowych, zawiera materiały dotyczące poruszanych treści przygotowane przez wykładowców. Użytkownik będzie mógł uzyskać certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia, po uprzednim zdaniu krótkiego testu sprawdzającego. Każdy kurs posiada także ankietę ewaluacyjną, dzięki której na bieżąco sprawdzany jest odbiór treści i badane jest, w jaką stronę dalej rozwijać platformę, aby jak najlepiej spełniała ona oczekiwania użytkowników.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.